ساعت كار كتابخانه

1396/3/24 0:0

قابل توجه مراجعين محترم؛

ساعات كار كتابخانه مركزي علامه بلادي و كتابخانه‌هاي اقماري در سال 96 به شرح ذيل مي‌باشد و هر گونه تغيير در ساعات كار كتابخانه متعاقبا اعلام خواهد گرديد:

 

كتابخانه مركزي

 نام بخش

 روز

ساعت كار

 بخش امانت

 شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه‌ها

7:15 الي 20:00

8:00 الي 14:00

 بخش مرجع

 شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه‌ها

7:15 الي20:00

8:00 الي 14:00

بخش اطلاع‌رساني

شنبه تا چهارشنبه

7:15 الي20:00

سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه‌ها

7:15 الي20:00

8:00 الي 14:00

 

كتابخانه امام محمدباقر(ع)

ساعت كار كتابخانه امام محمدباقر(ع) در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الي 20:00 و روزهاي پنج شنبه از ساعت 8:00 الي 14:00 مي‌باشد.

كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي

ساعت كار كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الي 22:00 و روزهاي پنج شنبه از ساعت 8:00 الي 14:00 مي‌باشد.

كتابخانه بيمارستان خليج فارس

ساعت كار كتابخانه بيمارستان خليج فارس در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 الي 19:00 و روزهاي پنج شنبه  ساعت 7:00 الي 13:30 مي‌باشد. 


تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >