كارگاههاي آموزشي كتابخانه مركزي سال1397

1397/6/13 0:0

 

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده ويژه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ و لينك

اطلاع‌رساني

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

آشنايي با نرم‌افزار Stata 

20/2/97

سالن پرديس

  

متاآناليز

23/3/97 

سالن پرديس

 

داوري طرح‌هاي تحقيقاتي

20/4/97

سالن پرديس

Slid1   Slid2

آشنايي با شاخص علم سنجي

18/7/97

 سالن كميته تحقيقات

 

    

آشنايي با نرم‌افزار ديجيتال سازي

18/7/97

سالن كميته تحقيقات    

آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي

متعاقبا اعلام مي‌شود          

آشنايي با نرم افزار Endnote

متعاقبا اعلام مي‌شود          

تدوين گزارش طرح تحقيقاتي

متعاقبا اعلام مي‌شود          

داوري پروپوزال

متعاقبا اعلام مي‌شود          

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده كتابخانه مركزي ويژه دانشجويان

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ و لينك

اطلاع‌رساني

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي

 آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

كارگاه علم سنجي

17/2/97 

سالن انديشه

آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Scopus

7/3/97 

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

ثبت شناسه و ايجاد 

پروفايل در اركيد(orc) 

22/8/97 

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

   

 

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه

23/3/97

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

 

 

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه

21/8/97 

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

كافه انرژي"ويژه كتابداران"

22/8/97

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

     


   
تعداد بازدید:   ۱۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >