كتابخانه مركزي

1394/2/29 0:0

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 1400 موجود در كتابخانه مركزي

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 98 موجود در كتابخانه مركزي

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 97 موجود در كتابخانه مركزي

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 96 موجود در كتابخانه مركزي

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه آبان 95 موجود در كتابخانه مركزي

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 94 موجود در كتابخانه مركزي به تفكيك رشته

تصوير جلد كتاب‌هاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 93 موجود در كتابخانه مركزي

کلمات کلیدی:
كتابخانه     مركزي    

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >