ساعت كار كتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های تابعه

1399/1/24 0:0


قابل توجه مراجعين محترم؛

ساعات كار كتابخانه مركزي علامه بلادي و كتابخانه‌هاي اقماري به شرح ذيل مي‌باشد و هر گونه تغيير در ساعات كار كتابخانه متعاقباً اعلام خواهد گرديد:

 

كتابخانه مركزي

 نام بخش

 روز

ساعت كار

 بخش امانت

شنبه تا چهارشنبه

  7:15الی20

 بخش مرجع

 شنبه تا چهارشنبه

   7:15الی20

بخش اطلاع‌رساني

شنبه تا چهارشنبه

   7:15الی20

سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

  7:15الی23

8 الی22


كتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

 نام بخش

 روز

ساعت كار

 بخش امانت

شنبه تا چهارشنبه

  7:15الی20

 بخش مرجع

 شنبه تا چهارشنبه

   7:15الی20

بخش اطلاع‌رساني

شنبه تا چهارشنبه

   7:15الی20

سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

  7:15الی20

8 الی22

كتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس

 نام بخش

 روز

ساعت كار

 بخش امانت

شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 بخش مرجع

 شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 

بخش اطلاع‌رساني

شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 

سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

كتابخانه بیمارستان قلب

 نام بخش

 روز

ساعت كار

 بخش امانت

شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 بخش مرجع

 شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 

بخش اطلاع‌رساني

شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 

سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

 7 الی13:30

 


تاریخ بروز رسانی:   18 تير 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >