كارگاههاي آموزشي كتابخانه مركزي سال1397

1397/6/13 0:0

 

 

کارگاه‌های ویژه اعضای هیئت علمی و کتابداران

 ردیف

عنوان کارگاه

 تاریخ و لینک اطلاع رسانی

مدرس و رزومه کارگاه

 شرکت‌کنندگان

 محتوای‌آموزشی

1

آشنایی با نرم‌افزار STATA 

1397/2/20

دکتر حاجیوندی

فایل آموزشی

2

 متاآنالیز

1397/3/23

دکتر حاجیوندی

فایل آموزشی

3

داوری طرح‌های تحقیقاتی

1397/4/20

دکتر میرزایی

فایل آموزشی

فایل آموزشی

4

آشنایی با شاخص‌های علم‌سنجی

1397/7/18

-

فایل آموزشی

5

آشنایی‌بانرم افزارهای دیجیتال‌سازی

1397/7/18

-

تحت وب

6

آموزش نرم‌افزار Endnote

1397/10/19

-

تحت وب

7

آموزش پایگاه clinical key- medline- up to date

1397/10/25

دکتر صفایی

تحت وب

8

آموزش scopus - web of science

1397/11/9

دکتر شبانکاره

تحت وب

 

 

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

 

 ردیف

عنوان کارگاه

 تاریخ و لینک اطلاع رسانی

مدرس و رزومه کارگاه

 شرکت‌کنندگان

 محتوای‌آموزشی

1

کارگاه علم‌سنجی

1397/2/17

خدیجه‌شبانکاره

تحت وب

2

جستجو در پایگاه Scopus

1397/7/3

  خدیجه‌شبانکاره

تحت وب

3

ثبت شناسه و ایجاد پروفایل در ORCID

1397/8/22

خدیجه‌شبانکاره

فایل آموزشی

4

آشنایی با نرم‌افزار کتابخانه(رشته پرتو)

1397/8/20

سمیه موسوی

تحت وب

5

آشنایی با نرم‌افزار کتابخانه(بهداشت)

1397/8/21

سمیه موسوی

تحت وب

6 کافه انرژی "ویژه کتابداران"

1397/8/21

 

 حضوری

 

 


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >