كارگاههاي آموزشي كتابخانه مركزي سال 1396

1397/6/13 0:0

فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی كتابداران 1396

توجه: حداكثر ظرفيت كارگاه 30 نفر مي باشد.

رديف

عنوان كارگاه

تاريخ برگزاري

مدرس

1

كارگاه جستجوي منابع الكترونيك

3 و 4 خرداد

گروه كتابداري و اطلاع رساني

2

گارگاه علم سنجي Scinece- Metrics

31 خرداد

گروه كتابداري و اطلاع رساني

3

كارگاه آموزش نرم افزارهاي مديريت منابع

اول تير

گروه كتابداري و اطلاع رساني

4

كارگاه كتابدار باليني Clinical Librarian

5 مهر

گروه كتابداري و اطلاع رساني

 

 

 

 

 

 

فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی دانشجويان 96 

 

1395/10/7

 

1395/12/7

1395/12/17

1396/2/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >