كتابخانه بیمارستان شهداي خليج فارس

1391/6/26 0:0

 معرفي كتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس: 

كتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر با 120 متر زير بنا در بخش رياست بيمارستان شهداي خليج فارس واقع شده است. اين كتابخانه نيازهاي  پزشكان،پرستاران و كارمندان همچنين دانشجويان را تامين مي كند. تعداد كتب فارسي 5882 و كتب لاتين 2066 عنوان مي باشد. ظرفيت سالن مطالعه 24 متر مي باشد و تعداد اعضاي كتابخانه 1351 نفر مي باشد.

نحوه استفاده از كتابخانه:

كليه اعضا هيئت علمي، پزشكان، پرستاران، كارمندان و دانشجويان با عضويت در كتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس مجاز به استفاده از كتابخانه مي باشند. به كليه اعضاي هيئت علمي، پزشكان 7 كتاب به مدت دو هفته، به دانشجويان، پرستاران و كارمندان  3 كتاب به مدت دو هفته كتاب امانت داده مي شود.

ساعت كار كتابخانه:

كتابخانه در دو شيفت صبح از ساعت 7 الي 13:30 و شيفت عصر از ساعت 13:30 الي 19 خدمات ارائه مي دهد.

 

چارت سازماني كتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس

 

 

کلمات کلیدی:
كتابخانه.بیمارستان.شهداي.خليج.فارس    

تاریخ بروز رسانی:   27 تير 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >