کتاب های خریداری شده از نمایشگاه کتاب ارديبهشت ماه 98

1398/12/4 0:0

کتابخانه مرکزی

كتابهاي فارسي و لاتين دانشکده بهداشت به تفکیک گروه های آموزشی

 كتابهاي فارسي و لاتين دانشکده پرستاری و مامایی به تفکیک گروه های آموزشی

كتابهاي فارسي و لاتين دانشکده پزشکی به تفکیک گروه های آموزشی

كتابهاي فارسي و لاتين دانشکده پیراپزشکی به تفکیک گروه های آموزشی

كتابهاي فارسي و لاتين دانشکده دندانپزشکی به تفکیک گروه های آموزشی

كتابهاي فارسي و لاتين بیمارستان قلب

كتابهاي فارسي و لاتين بیمارستان خليج فارس


تاریخ بروز رسانی:   4 اسفند 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >