فایلهای آموزشی مرتبط با کرونا ویروس

1399/1/27 0:0

راههای جلوگیری از ویروس کرونا

الگوریتم مدیریت افراد مشکوک به ویروس کرونا

شیوه از تن درآوردن تجهیزات محافظ شخصی کادر درمان درگیر با ویروس کرونا

شیوه پوشیدن تجهیزات محافظ شخصی کادر درمان درگیر با ویروس کرونا

شیوه قرنطینه شخصی افراد

راهنمای استفاده از سامانه‌های تخصصی كرونا ویروس


تاریخ بروز رسانی:   25 دی 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >