معرفی مجلات ایرانی جهت چاپ سریع مقالات

1399/3/3 0:0

مجلات ایرانی جهت داوری و چاپ سریع مقالات کرونا ویروس

ردیف

نام مجله

1

مجله تصویر سلامت از مجموعه مجلاتTUOMS PRESS

2

نشریه انگلیسی زبان مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت

3

مجله علمی پژوهشیJorjani Biomedicine Journal

4

مجله انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

5

مجلهhormozgan medical journal

6

مجلهInernational Journal of Medical Laboratory

7

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

8

International Electronic Journal of Medicineمجله

9

مجله طب پیشگیری

10

مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

11

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

 


تاریخ بروز رسانی:   25 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >