کارگاه‌های آموزشی سال 1400

1400/10/25 0:0

 

 

 

کارگاههای آموزشی ویژه عموم 1400

 

ردیف

 

عنوان کارگاه

 

گروه‌هدف

 

مدرس کارگاه

 

تاریخ‌برگزاری

 

محتوای‌آموزشی

1

آشنایی با فرآیند نشر

دانشجویان

دکتر صفایی

مهرماه

تحت وب

2

آشنایی با طراحی وبسایت کتابخانه

دانشجویان

سمیه موسوی

مهر ماه

تحت وب

3

آشنایی با رده بندی کنگره

گروه کتابداری

محسن زارعی

 مهر ماه

تحت وب

4

آشنایی با ورود اطلاعات در نرم‌افزار کتابخانه

گروه کتابداری

محسن زارعی

مهر ماه

تحت وب

5

آشنایی با سامانه های نوپا

دانشجویان

خدیجه‌شبانکاره

مهر ماه

تحت وب

6

آشنایی با نرم افزار کتابخانه

دانشجویان

سمیه موسوی

مهرماه

تحت وب

7

معرفی پایگاه طلاعاتی‌اشتراکی

دانشجویان

خدیجه‌شبانکاره

 آبان ماه

تحت وب

8

مفاهیم و شاخصهای‌‌علم‌سنجی

دانشجویان

خدیجه‌شبانکاره

آبان ماه

تحت وب

9

نظامهای رتبه بندی دانشگاهها

دانشجویان

خدیجه‌شبانکاره

آبان ماه

تحت وب

10

انبار داده دانشگاه ( (eprint

دانشجویان

خدیجه‌شبانکاره

آبان ماه

تحت وب

11

آشنایی با وظایف واحدعلم‌سنجی

  گروه کتابداری

خدیجه‌شبانکاره

 آبان ماه

تحت وب

12

آشنایی با استراتژی جستجو

عموم

خدیجه‌شبانکاره

آذر ماه

تحت وب

13

ارزیابی مقالات

  گروه کتابداری

خدیجه‌شبانکاره

آذر ماه

تحت وب

14

آشنایی با رده بندی دیویی

  گروه کتابداری

خدیجه‌شبانکاره

آذر ماه

تحت وب

15

آشنایی با رده بندی nlm

  گروه کتابداری

دکتر صفایی

آذر ماه

تحت وب

16

آشنایی با پایگاه پزشکی pubmed

عموم

خدیجه‌شبانکاره

دی ماه

فایل آموزشی

 


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >