اخبار مدیریت بحران

1401/8/15 0:0

آغاز فعالیت‌های آموزشی از فروردین
با توجه به تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری حضوری کلاس‌ها از فروردین ماه، در جلسه‌ای با ریاست کتابخانه و کارمندان مقرر گردید نسبت به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط کتابخانه اقدامات لازم صورت گیرد. هم‌چنین استفاده از ماسک در فضای کتابخانه برای مراجعه‌کنندگان و کارمندان الزامی گردید.

جلسه کارگروه مدیرت بحران کتابخانه مرکزی

در مرداد ماه کارگروه مدیریت بحران کتابخانه جهت بررسی مشکلات الکتریکی کتابخانه تشکیل جلسه داد. طبق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، یک جلسه هماهنگی با تاسیسات دانشگاه جهت برطرف نمودن مشکلات موجود گرفته شد.

کارگروه مدیریت بحران کتابخانه مرکزی جهت حوادث غیرمترقبه در آذر ماه تشکیل جلسه داد.

در آذر ماه کارگروه مدیریت بحران کتابخانه جهت بررسی حوادث غیرمترقبه از قبیل طوفان و باران سیل آسا در زمستان  تشکیل جلسه داد. طبق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد که کلیه دستگاههای گرمایشی با هماهنگی تاسیسات دانشگاه بررسی شوند و در صورت وجود مشکل جهت برطرف نمودن آن  اقدام شود. همچنین در صورت وقوع چنین حوادثی دانشگاه تعطیل شود.

کارگروه مدیرت بحران کتابخانه مرکزی جهت شارژ کپسول آتش‌نشانی در دی ماه تشکیل جلسه داد.

در دی ماه کارگروه مدیریت بحران کتابخانه جهت بررسی وضعیت کپسول آتش‌نشانی در کتابخانه تشکیل جلسه داد. طبق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد که کلیه کپسول‌های آتش‌نشانی کتابخانه در دی ماه شارژ شوند و از نظر سالم بودن بررسی شوند.

شارژ کپسول‌های اطفا حریق کتابخانه مرکزی در مرداد 1402 انجام شد.

با پیگیری رئیس کتابخانه مرکزی با توجه به اتمام دوره شارژ کپسول‌های اطفا حریق کتابخانه مرکزی نسبت به شارژ مجدد آنها اقدامات لازم صورت گرفت. 

پیگیری وضعیت پشت بام کتابخانه مرکزی به هنگام بارندگی در آبان 1402 انجام شد.

در نشست رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی با مدیر امور عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مشکلات مربوط به چکه کردن سقف کتابخانه مرکزی در هنگام بارندگی بررسی شد. در این نشست مقرر گردید با حضور کارشناس دفتر فنی دانشگاه مشکلات سقف کتابخانه بررسی و اقدامات لازم جهت ترمیم سقف تا قبل از شروع بارندگی ها انجام گیرد.


تاریخ بروز رسانی:   27 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >