كارگاههاي آموزشي كتابخانه مركزي سال1397

1397/6/13 0:0

 

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده ويژه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ و لينك

اطلاع‌رساني

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

آشنايي با نرم‌افزار Stata 

20/2/97

سالن پرديس

  

متاآناليز

23/3/97 

سالن پرديس

 

داوري طرح‌هاي تحقيقاتي

20/4/97

سالن پرديس

Slid1   Slid2

آشنايي با شاخص علم سنجي

18/7/97

 سالن كميته تحقيقات

 

    

آشنايي با نرم‌افزار ديجيتال سازي

18/7/97

سالن كميته تحقيقات    

آشنايي با نرم افزار Endnote

19/10/97  سالن كميته تحقيقات        

آموزش پایگاه Medline- Up To Date Clinical Key

25/10/97  سالن كميته تحقيقات        

آموزش پایگاه Web Of Science-  Scopus

9/11/97  سالن كميته تحقيقات        

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده كتابخانه مركزي ويژه دانشجويان

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ و لينك

اطلاع‌رساني

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي

 آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

كارگاه علم سنجي

17/2/97 

سالن انديشه

آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Scopus

7/3/97 

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

ثبت شناسه و ايجاد 

پروفايل در اركيد(orc) 

22/8/97 

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

   

 

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه

23/3/97

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

 

 

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه

21/8/97 

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

كافه انرژي"ويژه كتابداران"

22/8/97

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

     


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >