کتب خریداری شده از نمایشگاه

1393/11/12 0:0

ليست كتابهاي فارسي و لاتين خريداري شده سال 1400

ليست كتابهاي فارسي و لاتين خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 98 به تفكيك گروههای آموزشی

 ليست كتابهاي فارسي و لاتين خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 97 به تفكيك گروههای آموزشی

ليست كتابهاي فارسي و لاتين خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 96 به تفكيك گروههای آموزشی

ليست كتابهاي فارسي و لاتين خريداري شده از نمايشگاه آذر 95 به تفكيك گروههای آموزشی

ليست كتابهاي فارسي و لاتين خريداري شده از نمايشگاه ارديبهشت 94 به تفكيك گروهها 

ليست كتابهاي خريداري شده لاتين كليه دانشكده ها از نمايشگاه آبان 93

ليست كتابهاي خريداري شده فارسي كليه رشته ها از نمايشگاه آبان 93

ليست كتابهاي خريداري شده فارسي كليه رشته ها از نمايشگاه ارديبهشت 93

ليست كتابهاي خريداري شده لاتين كليه دانشكده ها از نمايشگاه ارديبهشت 93

 ليست كتابهاي خريداري شده لاتين از نمايشگاه آبان ماه 92

ليست كتابهاي خريداري شده كتابخانه تخصصي معارف از نمايشگاه آبان ماه 92

ليست كتابهاي خريداري شده فارسي از نمايشگاه آبان ماه 92

ليست كتب لاتين خريداري شده از نمايشگاه بين المللي ارديبهشت 92

ليست كتب فارسي خريداري شده از نمايشگاه بين المللي ارديبهشت 92

کلمات کلیدی:
کتب.خریداری.شده     نمایشگاه    

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >