فرم نیازسنجی از کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی

کاربران محترم کتابخانه مرکزی با پر کردن این فرم ما را در جریان کارگاههای موردنظر خود قرار دهید تا کتابخانه در اسرع وقت نسبت به برگزاری کارگاه پیشنهادی اقدام نماید.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >