شرکت در کارگاه ها

همراه با ارائه گواهی
س از ایجاد فرم جدید و برای تعیین فیلدهای فرم، به صفحه "فهرست فرم های موجود و دریافت اطلاعات آنها" بروید و سپس گزینه "مدیریت فیلدهای فرم" را برای فرم مورد نظر انتخاب کنید،
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >