کارگاه "مقدمات علم‌سنجی"

7 آذر 1400

جلسه اول سلسله کارگاه‌های آشنایی با علم‌سنجی و ابزارهای آن با عنوان "مقدمات علم‌سنجی" توسط دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

مدرسین: خانم دکتر فرزانه فضلی (معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت)
             آقای دکتر علی حمیدی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)


اولین جلسه: شنبه 13 آذر ماه، ساعت 10 صبح
لینک ثبت نام و ورود به جلسه:

 

 http://tabib.muq.ac.ir/accreditation/courses

 

جهت دریافت گواهی ثبت‌نام در کارگاه الزامی است.

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.