دریافت گواهی کارگاه مقدمات علم‌سنجی

17 آذر 1400

به منظور دریافت گواهی شرکت در کارگاه مقدمات علم سنجی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ وارد پروفایل کاربری خود در سامانه tabib.muq.ac.ir شده، از قسمت "دوره هایی که به عنوان شرکت کننده ثبت نام شده اید" پس از انجام نظرسنجی، گواهی قابل دانلود خواهد بود.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.