نشست خبری با عنوان "ترجمان دانش و اثرگذاری پژوهش‌های سلامت" برگزار می‌گردد.

7 اسفند 1401

در راستای کاربردی کردن نتایج پژوهش‌های سلامت، مدیریت اطلاع‌رسانی و شبکه پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درنظر دارد نشست خبری با عنوان "ترجمان دانش و اثرگذاری پژوهش‌های سلامت" ویژه طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1401 با حضور مجریان طرح و اصحاب رسانه برگزار نماید. لذا از اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران علاقمند دانشگاه دعوت می‌شود طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های کاربردی خود را به‌همراه خلاصه‌ای یک صفحه‌ای از نتایج کاربردی طرح، جهت ارائه در نشست و انتشار نتایج از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و خبرگزاری‌های مربوطه به آدرس پست الکترونیک  sci@bpums.ac.irارسال نمایند.

مهلت ارسال طرح‌: 10/12/1401
تاریخ برگزاری نشست: 16/12/1401

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.