بخش فهرستنویسی و آماده سازي


فعالیتها وخدمات:

   فهرستنويسي کتب فارسي و لاتين برجسته‌ترين و تخصصي‌ترين وظيفه اين بخش مي‌باشد که به اختصار به اهم وظايف آن اشاره مي‌شود: تدوين خط مشي و دستورالعملهاي لازم براي فهرستنويسي و رده‌بندي و آماده‌سازي کتابها، فهرستنويسي توصيفي و تحليلي و وظيفه بررسي، کنترل و سازماندهي امور مربوط به فهرستنويسي.

  •  وظايف مربوط به آماده سازي:

            بخشي از فعاليت‌هاي جنبي و نيمه حرفه‌اي بخش فهرستنويسي مربوط به روند تدارک کتب يا آماده‌سازي مي‌باشد که به اختصار به شرح وظايف آن اشاره مي‌شود: چسباندن جيب کتاب، مهر زدن، چسباندن نشانه راهنما بر روي عطف کتاب

  • وظايف مربوط به خريد و دريافت کتاب:

          با توجه به فقدان بخش سفارشات مستقل در کتابخانه مرکزي، بخش فهرستنويسي و آماده‌سازي ضمن مشارکت در خريد و سفارش وظايف مربوط به دريافت کتاب نظير: بررسي وضعيت ظاهري کتاب جهت اطمينان از سالم بودن آن، تطبيق صورتحساب با کتابهاي دريافتي نیز مشارکت می‌کند.

  • تهيه و توزيع کتب مورد نياز کتابخانه‌هاي مراکز وابسته

           کتابخانه مرکزی علامه بلادی شامل ۴ کتابخانه اقماری می‌باشد با توجه به اینکه فهرستنویسی در کتابخانه مرکزی به صورت متمرکز انجام می‌شود بعد از خرید کتب از نمایشگاه و انجام عملیات ثبت، فهرستنویسی و آماده‌سازی کتابها این منابع به کتابخانه‌های مربوطه فرستاده می‌شود.


چارت سازمانی بخش فهرستنویسی و آماده سازي
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >