چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش   مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
Collapse   مدیر اطلاع رسانی   مدیر اطلاع رسانی
  دکتر زهرا صفایی
Collapse   اداره علم سنجی و پایش   اداره علم سنجی و پایش
  دکتر خدیجه شبانکاره
  ملکی رضایی حقیقی
Collapse   اداره انتشارات علمی   اداره انتشارات علمی
  دکتر زهرا صفایی
  محسن زارعی
Collapse   کتابخانه دیجیتال دانشگاه   کتابخانه دیجیتال دانشگاه
  محسن زارعی
  سیده سمیه موسوی نژاد
Collapse   واحد ترجمان دانش   واحد ترجمان دانش
  دکتر خدیجه شبانکاره
  ملکی رضایی حقیقی
Collapse   واحد کارگاه‌ها   واحد کارگاه‌ها
  سیده سمیه موسوی نژاد
Collapse   کتابخانه و پایگاه عرضه اطلاعات   کتابخانه و پایگاه عرضه اطلاعات
Collapse   مدیر کتابخانه   مدیر کتابخانه
  محسن زارعی
Collapse   بخش امانت   بخش امانت
  ريحانه فقيهيان عليرضايي علويجه
  ملك جان جبرستاني
Collapse   بخش فهرستنویسی و آماده سازي   بخش فهرستنویسی و آماده سازي
  مریم شریفی
  فاطمه حسن ابراهیمی
Collapse   بخش مرجع و خدمات اطلاع‌رسانی   بخش مرجع و خدمات اطلاع‌رسانی
Collapse   بخش مرجع   بخش مرجع
  محدثه باقری
  محبوبه رجائی
  زهرا کدخدایی
Collapse   بخش مشاوره اطلاعاتی   بخش مشاوره اطلاعاتی
  محدثه باقری
  خدیجه شبانکاره
Collapse   کتابخانه های اقماری   کتابخانه های اقماری
Collapse   بیمارستان شهدای خلیج فارس   بیمارستان شهدای خلیج فارس
  فاطمه خسروی
  طاهره ذکاوت
Collapse   دانشکده پزشکی و دندانپزشکی   دانشکده پزشکی و دندانپزشکی
Collapse   بخش امانت   بخش امانت
  منيرالسادات خليلي
Collapse   بخش فهرست نویسی و اطلاع‌رساني   بخش فهرست نویسی و اطلاع‌رساني
  حسین فریدونی
Collapse   بیمارستان آموزشي قلب   بیمارستان آموزشي قلب
  رقیه خضری

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >