مریم شریفی


 نام و نام خانوادگی: مریم شریفی

پست: کارشناس فهرستنویسی

نوع خدمت: طرحی

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تماس: 07733450069

پست الكترونيك:centlib@bpums.ac.ir

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >