منيرالسادات خليلي


 

نام و نام خانوادگی : منيرالسادات خليلي پيربازاري

پست : متصدي امور كتابخانه

نوع خدمت : قراردادی

مدرک تحصیلی : ديپلم 

شماره تماس:07733450069


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >