طاهره ذکاوت


 

نام و نام خانوادگی : طاهره ذکاوت

پست : كتابدار

نوع خدمت : رسمی

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

پست الكترونيك: PGmhosplib@Bpums.Ac.Ir

شماره تماس: 79-33455374-077       داخلي كتابخانه: 1470

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >