ملك جان جبرستاني


 

 

نام و نام خانوادگی : ملك جان جبرستاني

سمت: متصدي امور كتابخانه

نوع خدمت : قراردادی

رشته : مشاوره

مقطع: کارشناسی

تماس:07733450069

 

 

 ایمیل: centlib@bpums.ac.ir

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >