دکتر زهرا صفايي


نام و نام خانوادگی : زهرا صفايي

سمت : مدير كتابخانه                                                                                                                            

نوع خدمت : رسمی

رشته تحصیلی : علم اطلاعات

مقطع تحصیلی: دکترا

پست الکترونیکی :  Z.safaei@bpums.ac.ir

 تلفن: 07733450069

سوابق تحصيلي و اجرايي


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >