محسن زارعی


 نام و نام خانوادگی : محسن زارعی

سمت : مدير كتابخانه                                                                                                                            

نوع خدمت : رسمی

رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی:  M.zarei@bpums.ac.ir

 تلفن: 07733450069

سوابق تحصيلي و اجرايي


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >