فاطمه حسن ابراهیمی


-کارشناس کتابخانه:

نام و نام خانوادگی: فاطمه حسن ابراهیمی

رشته: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سمت شغلی: کارشناس مرجع، اطلاع رسانی و فهرستنویسی

 تلفن: 07733450069

ایمیل:hassanebrahimif@gmail.com


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >